Dovoljno je da nakon dogovora sa prodavačem pritisnete na "NARUČI ARTIKL", odmah ispod cijene artikla kao što je prikazano na sliki ispod.


Nakon čega će se otvoriti prozor za unos informacija potrebnih za dostavljanje artikla. Ostatak prepuštate prodavaču i kurirskom servisu, koji će nakon odobrenja dostave od strane prodavača, dostaviti Vaš naručeni artikal u predviđenom (odabranom) roku.


www.netsajt.com